Poza działaniami fundraisingowymi i dalszą pomocą dla Ukrainy, ludności i Sił Zbrojnych Ukrainy prowadzonych przez Stowarzyszenie, jeszcze przed powstaniem fundacji, byliśmy – i nadal jesteśmy – aktywnie zaangażowani w inne działania humanitarne.

Współpracujemy z wieloma firmami, organizacjami, organami państwowymi i fundacjami humanitarnymi, dostarczając kluczowe towary i produkty, których dziś potrzebują ludzie na Ukrainie, cywile i wojskowi, aby ratować życie i zdrowie oraz pomóc Ukrainie przetrwać tę wojnę i pokonać agresję . 

Pomagamy ludziom na Ukrainie na różne sposoby, w szczególności dostarczamy potrzebne towary i produkty do różnych tamtejszych organizacji, ale także pomagamy obywatelom Ukrainy i innym osobom mieszkającym na Ukrainie – głównie kobietom, dzieciom i osobom starszym – którzy uciekają z Ukrainy do Polski i poza nią.

Ci ludzie muszą znaleźć miejsce do życia, a ponadto potrzebują niezbędnych towarów, produktów i usług, aby żyć przyzwoitym i spokojnym życiem.

Podejmujemy bardzo praktyczne kroki, aby pomóc tym ludziom – dostarczamy towary i usługi, spotykamy się z nimi na granicy i pomagamy im iść dalej, znajdujemy im miejsca do życia i dostarczamy im niezbędne towary i produkty, jesteśmy pomaganie im w codziennych sprawach w Polsce  

Bardzo dziękujemy za przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Palyanitsya!

Any and all donations matter and are very much appreciated and will help Ukraine to withstand the war with Russia and finally win!

Should you have any questions please don’t hesitate to contact us. We shall do our best to respond to your enquiry as soon as possible.

We are pleased to introduced the artists the Palyanitsya Foundation collaborates with. Our mutual goal is to help Ukraine withstand the Russian aggression and win in this war

Magura – the daughter of war and Ukrainian Wonder Woman – is an illustrator from Ukraine.

Here we may, quite shortly, put some personal details about an artist, for example social and professional background, what artist was doing before the war and how the war has changed her life.

In more details what was happening with the artist since the war was unleashed – personal reflections, activities, events in personal life – for example marriage.

Artist’s view of how the war shall end and how Ukraine shall overcome all the difficulties.

Actually speaking, it would be better to make a short interview with the artist and compose this sort of message as a result, the question is if it’s is possible and will conduct such interview.

On the other hand, it’s also probable that such sort of profile/message may be already available, I would guess that it could be got prepared for exhibitions of the artist, at least there is one mentioning about the exhibition at Facebook.