Stowarzyszenie Palyanitsya koncentruje się na zbieraniu środków na organizację dostaw pomocy humanitarnej dla ludności Ukrainy i Sił Zbrojnych. Mówiąc o pomocy humanitarnej mamy na myśli produkty i towary niezbędne do przetrwania i zachowania życia.

Choć wydaje się to oczywiste, gdy mówimy o pomocy cywilom, szpitalom, organizacjom obywatelskim; uważamy, że ważne jest wyjaśnienie, w jaki sposób pomagamy Siłom Zbrojnym Ukrainy. Przede wszystkim pomagamy siłom zbrojnym, dostarczając towary i produkty medyczne, na przykład materiały do bandażowania, leki, szczepionki, inne produkty i towary medyczne, które są wykorzystywane do ratowania życia żołnierzy – którzy ostatecznie są ludźmi – na polu bitwy, a także w szpitalach.

Naszą misję widzimy w ratowaniu życia i zdrowia ludności cywilnej, żołnierzy, policjantów, strażników granicznych i wielu innych osób, które w taki czy inny sposób walczą z rosyjską agresją. Naszą misję widzimy w zmniejszaniu cierpienia całego narodu ukraińskiego podczas tej wojny.

Jednocześnie uważamy, że nasze wsparcie i pomoc zwiększają szanse Ukrainy na odparcie agresji przy minimalnych możliwych konsekwencjach i stratach. Co więcej, w dłuższej perspektywie planujemy także dalszą pomoc po zakończeniu wojny i odbudowie życia cywilnego i gospodarczego Ukrainy.

Bardzo dziękujemy za przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Palyanitsya!

Any and all donations matter and are very much appreciated and will help Ukraine to withstand the war with Russia and finally win!

Should you have any questions please don’t hesitate to contact us. We shall do our best to respond to your enquiry as soon as possible.

We are pleased to introduced the artists the Palyanitsya Foundation collaborates with. Our mutual goal is to help Ukraine withstand the Russian aggression and win in this war

Magura – the daughter of war and Ukrainian Wonder Woman – is an illustrator from Ukraine.

Here we may, quite shortly, put some personal details about an artist, for example social and professional background, what artist was doing before the war and how the war has changed her life.

In more details what was happening with the artist since the war was unleashed – personal reflections, activities, events in personal life – for example marriage.

Artist’s view of how the war shall end and how Ukraine shall overcome all the difficulties.

Actually speaking, it would be better to make a short interview with the artist and compose this sort of message as a result, the question is if it’s is possible and will conduct such interview.

On the other hand, it’s also probable that such sort of profile/message may be already available, I would guess that it could be got prepared for exhibitions of the artist, at least there is one mentioning about the exhibition at Facebook.