Stowarzyszenie Palyanitsya zostało utworzone całkiem niedawno po wybuchu wojny przez grupę ludzi, którym zależy na sprawiedliwości i którzy chcą pomóc Ukrainie i jej obywatelom w walce z agresją. Chcemy ratować życie i zdrowie ludzi – po prostu zwykłych obywateli i żołnierzy – którzy bohatersko i bezinteresownie stanęli do walki z potworem i ochrony własnego kraju, sąsiadów i innych ludzi.

Wierzymy, że wszyscy dobrzy ludzie na świecie powinni połączyć swoje wysiłki, aby walczyć ze złem Rosji w tej barbarzyńskiej, niesprawiedliwej i nikczemnej wojnie. Każdy może wnieść swój wkład w takiej czy innej formie, niech to będzie walka ramię w ramię z Ukraińcami czy pomoc humanitarno-techniczna dla Ukrainy i jej mieszkańców.

Stowarzyszenie Palyanitsya zbiera fundusze na pomoc Ukrainie w różnych formach i na różne cele. Pozyskane środki Stowarzyszenie przeznaczy na zakup i zaopatrzenie Ukraińców, organizacji, fundacji, szpitali, jednostek służby zdrowia Sił Zbrojnych, wolontariuszy różnych potrzebnych towarów i produktów.

Mówiąc praktycznie, Stowarzyszenie zamierza pozyskiwać fundusze oraz kupować i dostarczać różnym podmiotom na Ukrainie tak potrzebne produkty o różnym charakterze. Aby jak najefektywniej realizować takie dostawy, Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty z władzami państwowymi i lokalnymi na Ukrainie, które koordynują te działania, tj. zbieranie informacji o najbardziej potrzebnych towarach i produktach, sporządzanie zbiorczych wykazów tych towarów i produktów, koordynowanie spraw logistycznych na terenie Ukrainy, dystrybucja otrzymanych towarów i produktów.

W pewnych osobnych okazjach będziemy publikowali raporty o tym, w jaki sposób zebrane fundusze zostały wykorzystane na dostarczenie naszym darczyńcom w maksymalnym możliwym stopniu wszelkich względnych informacji, potwierdzeń i dowodów.

Gdy Stowarzyszenie już nie będzie widziało możliwości bycia najbardziej przydatną w wysiłkach na rzecz Ukrainy – co może się stać po zakończeniu wojny – a na naszych kontach wciąż mamy niewykorzystane środki, te środki zostaną przelane na specjalne konto otwierane przez Narodowy Bank Ukrainy o pozyskanie środków na pomoc humanitarną dla Ukraińców lub ewentualnie innego podmiotu państwowego na Ukrainie, który może zostać utworzony w celu sfinansowania przywrócenia na Ukrainie powojennego życia cywilnego.

NBU (National Bank of Ukraine) Opens Fundraising Account for Humanitarian Assistance to Ukrainians Affected by Russia’s Aggression

"Rosyjska agresja pozbawiła tysiące Ukraińców domu, pieniędzy, ubrań, jedzenia i innych podstawowych rzeczy. Jednak Ukraina i reszta świata nie zostawiłyby ich samych ze swoim żalem. Wsparcie finansowe wciąż napływa zarówno od obywateli naszego kraju, jak iz zagranicy. Aby usprawnić napływ środków na pomoc humanitarną dla dotkniętych wojną Ukraińców, NBU otworzył konto dla Ministerstwa Polityki Społecznej do gromadzenia datków charytatywnych na potrzeby społeczne w czasie wojny" - powiedział naczelnik NBU Kyrylo Szewczenko.

Bardzo dziękujemy za przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Palyanitsya!

Any and all donations matter and are very much appreciated and will help Ukraine to withstand the war with Russia and finally win!

Should you have any questions please don’t hesitate to contact us. We shall do our best to respond to your enquiry as soon as possible.

We are pleased to introduced the artists the Palyanitsya Foundation collaborates with. Our mutual goal is to help Ukraine withstand the Russian aggression and win in this war

Magura – the daughter of war and Ukrainian Wonder Woman – is an illustrator from Ukraine.

Here we may, quite shortly, put some personal details about an artist, for example social and professional background, what artist was doing before the war and how the war has changed her life.

In more details what was happening with the artist since the war was unleashed – personal reflections, activities, events in personal life – for example marriage.

Artist’s view of how the war shall end and how Ukraine shall overcome all the difficulties.

Actually speaking, it would be better to make a short interview with the artist and compose this sort of message as a result, the question is if it’s is possible and will conduct such interview.

On the other hand, it’s also probable that such sort of profile/message may be already available, I would guess that it could be got prepared for exhibitions of the artist, at least there is one mentioning about the exhibition at Facebook.