Dzień Niepodległości Ukrainy

Katowice, Polska – 24 siepnia 2022

Dawno temu w 1991 roku, 31 lat temu, 24 sierpnia parlament Ukrainy przyjął i ogłosił Akt Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Ukrainę uznano za niepodległe państwo, którego terytorium jest niepodzielne i nienaruszalne, a jedynymi aktami obowiązującymi na terytorium państwa są Konstytucja Ukrainy i ustawy.

Warto zauważyć, że ustawa została przyjęta przez organ państwowy, który, ściśle rzecz biorąc, nie został nazwany parlamentem; w tamtych czasach jej nazwa była dziedziczona po dawnej tradycji politycznej ZSRR, co jednak nie miało znaczenia, ponieważ naród i jego przedstawicieli wykazywali dążenie do wolności i niepodległości, więc archaiczna nazwa była najmniej ważnym problemem podczas tej niepodległościowej podróży.

Warto również zauważyć, że w grudniu 1991 r. przeprowadzono ogólnokrajowe referendum, którego celem było zwrócenie się do wszystkich obywateli Ukrainy o wyrażenie opinii, czy popierają deklarację niepodległości, czy nie. Deklarację niepodległości poparło ok. 90% z ok. 84% obywateli Ukrainy, którzy wzięli udział w referendum.

W ciągu paru lat Ukraina została uznana za niepodległe państwo przez większość narodów, przy czym rosja znalazła się w grupie państw, które jako pierwsze uznały niepodległość Ukrainy – w szczególności prezydent federacji rosyjskiej Borys Jelcyn uznał niepodległość Ukrainy dzień po dniu referendum.

Dziś Ukraińcy wykazują jeszcze większe aspiracje do wolności i niepodległości, bo cały kraj walczy – i robi to bardzo skutecznie – z agresją rosyjską; wszyscy ludzie, niezależnie od tego, czy są żołnierzami, czy cywilami, nie poddadzą się i są gotowi iść na samą krawędź i wygrać.

Gratulujemy Ukrainie i wszystkim Ukraińcom Dnia Niepodległości! Wierzymy, że zwycięstwo nad złem nie jest tak odległe i jesteśmy pewni, że wolna i demokratyczna Ukraina istniała, istnieje i będzie istniała, niezależnie od trudów i smutków, które kraj i jego mieszkańcy przeżywają teraz.

Chwała Ukrainie! Chwała Bohaterom!

Bardzo dziękujemy za przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Palyanitsya!

Any and all donations matter and are very much appreciated and will help Ukraine to withstand the war with Russia and finally win!

Should you have any questions please don’t hesitate to contact us. We shall do our best to respond to your enquiry as soon as possible.

We are pleased to introduced the artists the Palyanitsya Foundation collaborates with. Our mutual goal is to help Ukraine withstand the Russian aggression and win in this war

Magura – the daughter of war and Ukrainian Wonder Woman – is an illustrator from Ukraine.

Here we may, quite shortly, put some personal details about an artist, for example social and professional background, what artist was doing before the war and how the war has changed her life.

In more details what was happening with the artist since the war was unleashed – personal reflections, activities, events in personal life – for example marriage.

Artist’s view of how the war shall end and how Ukraine shall overcome all the difficulties.

Actually speaking, it would be better to make a short interview with the artist and compose this sort of message as a result, the question is if it’s is possible and will conduct such interview.

On the other hand, it’s also probable that such sort of profile/message may be already available, I would guess that it could be got prepared for exhibitions of the artist, at least there is one mentioning about the exhibition at Facebook.