Stowarzyszenie Palyanitsya zaczyna działać

Katowice, Polska – 05 kwietnia 2022

Od 5 kwietnia 2022 r. działa Stowarzyszenie Palyanitsya. Stowarzyszenie zostało utworzone w celu pozyskiwania środków na wsparcie Ukraińców i Sił Zbrojnych w walce z agresją, jaką Rosja rozpętała na Ukrainie.

Otwarcie nazywamy to wojną – nie jest to w żaden sposób żadna operacja specjalna z jej deklarowanymi celami, wojna przeciwko Ukrainie, której celem jest zniszczenie Ukrainy, stłumienie narodu ukraińskiego, podczas gdy Ukraina walczy o wolność, dobrobyt i niezależny.

W tych trudnych czasach Ukraina potrzebuje jak największego wsparcia. Wsparcie, które może być udzielone na wiele sposobów, od bezpośredniego wsparcia pieniężnego i technicznego dla ludności cywilnej i Sił Zbrojnych po wsparcie uchodźców – głównie kobiet, dzieci i osób starszych – uciekających z terenów, na których są metodycznie i brutalnie zabijani przez rosyjskich bandytów, z zadeklarowanie stanowiska w sprawie tej wojny publicznie i w mediach, aby wezwać przedsiębiorstwa do zaprzestania prowadzenia interesów z Rosją i do zaprzestania finansowania wojny.

Wszyscy powinniśmy wiedzieć i rozumieć, że jakiekolwiek wsparcie, w jakiejkolwiek formie iw jakikolwiek sposób, ma znaczenie, dlatego wzywamy wszystkich ludzi do zjednoczenia naszych sił i wysiłków, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zatrzymać wojnę i walczyć z Rosją i jej bandytami.

Stowarzyszenie Palyanitsya będzie zbierało fundusze, aby zapewnić Ukrainie i jej mieszkańcom wszelkie możliwe środki, jednak naszym głównym celem jest pomoc Ukraińcom i żołnierzom – zarówno w ich domach, jak i na polu bitwy – w ratowaniu życia i zdrowia oraz przetrwaniu okrucieństw tej zbrodniczej wojny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mogą zdecydować się wesprzeć naszą inicjatywę.

Chwała Ukrainie! Chwała Bohaterom!

Bardzo dziękujemy za przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Palyanitsya!

Any and all donations matter and are very much appreciated and will help Ukraine to withstand the war with Russia and finally win!

Should you have any questions please don’t hesitate to contact us. We shall do our best to respond to your enquiry as soon as possible.

We are pleased to introduced the artists the Palyanitsya Foundation collaborates with. Our mutual goal is to help Ukraine withstand the Russian aggression and win in this war

Magura – the daughter of war and Ukrainian Wonder Woman – is an illustrator from Ukraine.

Here we may, quite shortly, put some personal details about an artist, for example social and professional background, what artist was doing before the war and how the war has changed her life.

In more details what was happening with the artist since the war was unleashed – personal reflections, activities, events in personal life – for example marriage.

Artist’s view of how the war shall end and how Ukraine shall overcome all the difficulties.

Actually speaking, it would be better to make a short interview with the artist and compose this sort of message as a result, the question is if it’s is possible and will conduct such interview.

On the other hand, it’s also probable that such sort of profile/message may be already available, I would guess that it could be got prepared for exhibitions of the artist, at least there is one mentioning about the exhibition at Facebook.